ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ EDEN BEACH ΜΕ ΕΝΧΥΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ