Ολυμπιονικών 290 & Παρίτση 2
154 51, Ψυχικό

ομιλία:210 6775556

fax:210 6775554

e-mail:info@z-n.gr