ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ